پیام تسلیت انجمن مدیریت راهبردی ایران به جناب آقای دکتر علی آقا محمدی

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر علی آقا محمدی

رئیس محترم گروه بررسی های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

در نهایت احترام؛ درگذشت برادر گرامی حضرتعالی را به حضرتعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای عزیز سفرکرده رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.

 

انجمن مدیریت راهبردی ایران

  • Hits: 71

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management