پیام تسلیت انجمن مدیریت راهبردی ایران به جناب آقای دکتر ولی شریف بیگی

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر ولی شریف بیگی

بازرس محترم انجمن مدیریت راهبردی ایران

در نهایت احترام؛ درگذشت خواهر گرامی حضرتعالی را به حضرتعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای عزیز سفرکرده رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر مسألت داریم.

 

انجمن مدیریت راهبردی ایران

  • Hits: 111

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management