عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موضوع استراتژی صنایع کشور در شرایط تحریم در دوازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع استراتژی صنایع کشور در شرایط تحریم، در دوازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

  • Hits: 503

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management