دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با پیام رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی، گشایش خواهد یافت


به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دوزادهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، روز دوشنبه، 28 آبان ماه 1397، با پیام رسمی دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گشایش خواهد یافت.

  • Hits: 610

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management