دکتر اکبر ترکان، در افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

به گزارش دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اکبر ترکان مشاور عالی ریاست جمهوری، در افتتاحیه دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با عنوان استراتژی های کشور در شرایط تحریم، سخنرانی خواهد کرد.

  • Hits: 593

Subscribe to Newsletter

Conference Organization

  • Scientific Committee                           International speakers

  • Policy Council                                       Register

  • Specialized committees                      Workshops

Contact Us

All rights reserved to the Secretariat of the International Conference on Strategic Management