۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

گزارش تصویری کنفرانس یازدهم

IMG 7126
IMG 7111
IMG 7079
IMG 7052
IMG 7021
IMG 6992
IMG 6987
IMG 6980
IMG 6979
IMG 6975
IMG 6971
IMG 6965
IMG 6928
IMG 6893
IMG 6885
IMG 6880
IMG 6866
IMG 6843
IMG 6842
IMG 6786
IMG 6776
IMG 6767
IMG 6761
IMG 6753
IMG 6741
IMG 6736
IMG 6639
IMG 6612
IMG 6599
IMG 6554
IMG 6545
IMG 6519
IMG 6511
IMG 6492
IMG 6483
IMG 6471
IMG 6466
IMG 6458
IMG 6450
IMG 6417
IMG 6414
IMG 6371
IMG 8061
IMG 8059
IMG 8040
IMG 8026
IMG 8025
IMG 8022
IMG 8020
IMG 8012
IMG 8007
IMG 8001
IMG 7991
IMG 7987
IMG 7986
IMG 7980
IMG 7972
IMG 7970
IMG 7967
IMG 7965
IMG 7960
IMG 7956
IMG 7952
IMG 7948
IMG 7942
IMG 7940
IMG 7938
IMG 7933
IMG 7926
IMG 7918
IMG 7897
IMG 7886
IMG 7878
IMG 7845
IMG 7816
IMG 7815
IMG 7810
IMG 7805
IMG 7780
IMG 7775
IMG 7773
IMG 7752
IMG 7727
IMG 7706
IMG 7705
IMG 7695
IMG 7680
IMG 7604
IMG 7578
IMG 7573
IMG 7555
IMG 7550
IMG 7546
IMG 7520
IMG 7519
IMG 7487
IMG 7474
IMG 7466
IMG 7458
IMG 7437
IMG 7420
IMG 7409
IMG 7394
IMG 7352
IMG 7344
IMG 7316
IMG 7269
IMG 7216
IMG 7210

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است