۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

ارسال مقاله

ارسال مقاله

زبان اصلی مقاله(*)
ورودی نامعتبر

عنوان اصلی مقاله(*)
ورودی نامعتبر

عنوان انگلیسی مقاله
ورودی نامعتبر

کلمات کلیدی(*)
ورودی نامعتبر

کلمات کلیدی انگلیسی
ورودی نامعتبر

تعداد صفحات(*)
ورودی نامعتبر

چکیده(*)
ورودی نامعتبر

چکیده انگلیسی
ورودی نامعتبر

منابع(*)
ورودی نامعتبر

آپلود فایل ورد مقاله(*)
ورودی نامعتبر

آپلود پی دی اف مقاله(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده اصلی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه نویسنده اصلی(*)
ورودی نامعتبر

ایمیل نویسنده اصلی(*)
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی نویسنده پنجم
ورودی نامعتبر

من ربات نیستم
ورودی نامعتبر

راهنمای ارائه مقالات

 

1- پذیرش مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس، به شکل‌های زیر امکان‌پذیر است:
     • پذیرش چکیده مقاله
     • پذیرش اصل مقاله برای چاپ در کتابچه مقالات و ارائه به صورت پوستری
     • پذیرش اصل مقاله برای چاپ در کتابچه مقالات و ارائه به صورت شفاهی


2- مقالات ارائه شده بایستی تنها جهت ارائه در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک تهیه گردیده و پیشتر در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده باشند.
3- دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و برگزارکنندگان آن، نسبت به تامین و حفظ حقوق معنوی نویسندگان مقالات، پایبند خواهد بود.
4- پذیرش مقالات تنها در صورت احراز شرایط و فرمت‌های محتوایی و نگارشی دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک صورت می‌پذیرد.
5- ارائه مقالات تنها به دو زبان انگلیسی و فارسی مجاز خواهد بود. در صورت تهیه مقاله به زبان انگلیسی، ارائه‌‌دهنده مقاله باید آمادگی ارائه مقاله به زبان انگلیسی را نیز دارا باشد و ارسال چکيده فارسي نیز الزامي ‌است.
6- کلیه مقالات باید به صورت الکترونیکی و در دو فرمتMS Word وPDF Acrobat و حداکثر در 10 صفحه ارائه گردد. شایان ذکر است که فایل‌های ارائه شده باید قابل ویرایش باشد.
7- مقالات دريافتي پس از بررسي اوليه به تشخيص اعضای کميته علمي براي اعضای کميته داوران کنفرانس ارسال مي‌شود.
8- مقالات پذیرفته شده به شکل پوستر و درج در لوح فشرده کنفرانس و در صورت تایید به صورت شفاهی ارائه خواهند شد.
9- فایل مربوط به ارائه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستري، باید طبق زمانبندی اعلام شده پیش از برگزاری کنفرانس، جهت تایید به کمیته علمی ارسال شود.
10- نویسندگانی که چکیده مقاله آنها در کنفرانس تأیید شده است، اما اصل مقاله آنها پذیرفته نشود، در صورت ثبت‌نام در کنفرانس، گواهی رسمی پذیرش چکیده مقاله را دریافت خواهند کرد.
11- در صورت ثبت نام همه نویسندگان یک مقاله در کنفرانس، به هر یک از نویسندگان مقاله، گواهی پذیرش مقاله ارائه می‌گردد، در صورت ثبت نام تنها یک نفر از نویسندگان، یک گواهی پذیرش اعطا می‌گردد. (ارائه گواهی‌نامه رسمی پذیرش مقاله جزئی از خدمات ثبت‌نام کنندگان در کنفرانس می‌باشد.)
12- در صورتی‌که مقاله پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی، در کنفرانس توسط نویسندگان مقاله به هر دلیلی ارائه نگردد، گواهی ارائه شفاهی به نویسنده اعطا نخواهد شد.
13- در صورتی‌که مقاله پذیرفته شده به صورت ارائه پوستری در کنفرانس، توسط نویسندگان مقاله به هر دلیلی ارائه نگردد، گواهی ارائه پوستری به نویسنده اعطا نخواهد شد.
14- حضور حداقل یکی از نویسندگان مقالات پوستری در محل ارائه مقالات پوستری برای اعطای گواهی نامه ارائه پوستری مقاله ضروری است.
15- نصب مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه پوستری بر عهده نویسنده و در محل از قبل تعیین شده است.
16- چاپ مقاله پذیرفته شده در کتابچه مقالات جزئی از خدمات کنفرانس به ثبت نام کننده در کنفرانس تلقی می‌شود و در صورت عدم ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان مقالات در کنفرانس، دبیرخانه کنفرانس در حذف مقاله مورد اشاره از لیست مقالات کتابچه مختار است.
17- هزینه ثبت نام برای نویسندگان مقالات مشمول افزایش زمانی ناشی از تأخیر در ثبت نام نخواهد بود.
18- آخرین مهلت ارسال مقالات مطابق تاریخ های مهم ارائه شده در وب سایت رسمی کنفرانس خواهد بود.
19- یکی از مواردی که در ارزیابی مقالات برای ارائه به نشریات همکار کنفرانس مؤثر است، ارائه مقاله به زبان انگلیسی می‌باشد.

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است