۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

فرم های ویژه

فرم شرکت در انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک


فرم شرکت در انتخاب پایان‌نامه‌های برتر دانشجویی مدیریت استراتژیک


فرم کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز


فرم کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی


فرم کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی


فرم کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک


عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است