۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

کمیته های تخصصی کنفرانس

کمیته انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک در سال ۱۳۹۸

یکی از وظایف انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان یک انجمن علمی، تجلیل از شخصیت های برجسته و فعال حوزه مدیریت استراتژیک در کشور می باشد.

هر چند بدیهی است که هر انتخاب بزرگی در این سطح را نمی توان به طور کامل و با رعایت همه جزئیات انجام داد، اما در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک بر اساس شیوه طراحی شده زیر، این انتخاب به شیوه اخذ آرای مکتوب از دانشگاه های مختلف کشور به منظور انتخاب کاندیداهای این عنوان در سال ۱۳۹۸ و سپس بر اساس شاخص هایی چون تعداد و کیفیت کتاب های منتشر شده، دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ... در قالب کمیته ای متشکل از نمایندگان دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف کشور صورت خواهد یافت.

امیدواریم با این اقدام، ضمن معرفی دقیق تر یکی از چهره های برجسته این دانش ارزشمند، زحمات این چهره های برجسته را طی سال های مختلف مورد تجلیل قرار دهیم.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال ۱۳۹۸ کشور:
  • تعداد کتاب منتشر شده
  • میزان تأثیر کتاب های منتشر شده در فرایند رشد این دانش در کشور
  • تعداد مقاله های منتشر شده
  • سابقه عضویت و تأثیر در سازمان های بین المللی
  • سابقه تدریس و عضویت در هیأت علمی
  • سابقه فعالیت حرفه ای مرتبط
  • تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف
  • تعداد پایان نامه های هدایت شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
17-saemiyan-cheh
31hematiyan

کمیته انتخاب کتاب سال مدیریت استراتژیک در سال ۱۳۹۸ کشور

یکی از وظایف انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان یک انجمن علمی، انتخاب و معرفی آثار ارزشمند علمی در حوزه مدیریت استراتژیک در کشور می باشد.

در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک بر اساس شیوه مقایسه ای و عواملی چون شمارگان و تعداد تجدید چاپ و شاخص های مؤثر دیگر، در قالب کمیته ای متشکل از اساتید برجسته دانشگاه های مختلف کشور و همچنین مدیران برخی از سازمان های نشر آثار حوزه مدیریت، کتاب سال مدیریت استراتژیک ۱۳۹۸ کشور که زمان انتشار آن بایستی بین مهرماه ۱۳۹۱ تا مهرماه ۱۳۹۸ باشد، انتخاب و تجلیل می شود.

این اقدام در راستای حمایت از آثار ارزشمند این حوزه و تشویق جامعه علمی کشور به تولید آثار برجسته در این حوزه است.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب کتاب مدیریت استراتژیک سال ۱۳۹۸ کشور:
  • سطح سازمان منتشر کننده کتاب
  • شمارگان منتشر شده در اولین چاپ / مجموع شمارگان منتشر شده 
  • تعداد تجدید چاپ در دوره زمانی مشخص
  • میزان تأثیر در حوزه علمی کشور
  • میزان استقبال جامعه علمی از موضوع کتاب منتشر شده
  • و ...
01-araste
01-mohammadhadi-moazen-jaami
02-mohammadhadi-moazen-jaami
04-mohammadhadi-moazen-jaami
08--hamidizade
08-mohammadhadi-moazen-jaami
09-mohammadhadi-moazen-jaami
12-mohammadhadi-moazen-jaami
12rabie
12shafei-ridposhti
16-sharifi-mila
17-mohammadhadi-moazen-jaami
28-mohammadhadi-moazen-jaami

کمیته انتخاب پایان نامه برتر دانشجویی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ کشور

انتخاب پایان نامه های برجسته در حوزه مدیریت استراتژیک، به عنوان یکی از از وظایف انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان یک انجمن علمی، در دستور کار این انجمن قرار گرفته است.

کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد، که با مسئولیت یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران و متشکل از اساتید برجسته از دانشگاه های مختلف کشور، پایان نامه های برتر دانشجویی که تا حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ دفاع شده باشد، امکان حضور در این رقابت را خواهند داشت.

این اقدام در راستای حمایت از آثار ارزشمند این حوزه و تشویق جامعه علمی کشور به تولید آثار برجسته در این حوزه است.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویی مدیریت استراتژیک سال ۱۳۹۸ کشور:
  • اهداف، نتایج و دستاوردها، ابداع و نوآوری، کاربردی بودن موضوع و ...
  • مقاله چاپ شده در نشریات ISI
  • مقاله چاپ شده در نشریات ISC
  • مقاله چاپ شده در نشریات علمي- پژوهشي داراي رتبه از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
  • مقاله چاپ شده در نشریات علمي- ترویجی
  • مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس داخلی (ملی و بین المللی)
  • مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس خارجی
13-zargar

کمیته انتخاب و معرفی كسب و كارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اصلی ترین استراتژی ­های کلان کشور در مواجهه با محیط پیرامونی کشور، طی سال های گذشته برگزیده شده است و بخش های مختلف کشور در ابعاد گوناگون به منظور نیل به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در راستای همین استراتژی قدم بر می دارند.

شرکت های خصوصی و دولتی نیز به عنوان ارکان اصلی اقتصاد کشور نیز از این استراتژی مستثنی نیستند، از این روی کمیتۀ انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی با بررسی فرم های خوداظهاری شرکت ها، پیاده سازیِ الزامات اقتصاد مقاومتی در محورهای اشاره شده را مورد ارزیابی قرار می ­دهد و به این وسیله نسبت به معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی اصلی ترین محورهای استراتژی مقاومتی اقدام نماید.

لازم به توضیح است اعضای کمیته که متشکل از نمایندگان سازمان های ملی و بین المللی مرتبط، انجمن های علمی و صنفی مرتبط و کارشناسان منتخب انجمن مدیریت راهبردی ایران تشکیل شده است.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی
  • میزان انطباق و هماهنگی استراتژی های شرکت با استراتژی های دانش بنیان و نقشه جامع علمی کشور
  • میزان فعالیت شرکت در افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی
  • میزان انطباق مدیریت مصرف مواد اولیه و انرژی شرکت با سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
  • میزان اهتمام و فعالیت شرکت در ترویج مصرف کالاهای داخلی
  • میزان بهره برداری شرکت از شرایط و زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات 
01-ebrahimi-mogh
03-paloch-mogh
03-porzani-mogh
03PORAN
04-tabatabayi-mohsen-mogha
08-HASANI-MEHRBAN-
08-hadadi-2mogha
10-danayi
10-dehghani-mogh
11-zolrahmi-mogha
15-sadatfar-mogh
16-shebanii
16-shojayi--mogh
17-SALEHNIYA-MOGH
19-taheri-mogh
21-abasi-mogh
28-mahabadi-mogh
28-moaven-mogh
29-mohamad-gholi-niyaegh
29-niknam-1mogh
fatehi-ogh
moharami-mogh
rezapor

کمیته انتخاب و معرفی كسب و كارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی

اشتغال مولد متأثر از ظرفيت سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزش هاي هدف دار و معطوف به اشتغال، برنامه ريزي آموزشي با جهت گيري اشتغال و آموزش هاي كارآفريني (کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی دیجیتال و ...) است که نقشی کلیدی و مؤثر در رشد اقتصادی کشور دارد. کمیتۀ انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، با عنایت به اهمیتِ توسعه منابع انسانی و حمایت از ایده ­های خلّاق و سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوآورانه، اقدام به ارزیابی و معرفی کسب و کار پیشرو در این زمینه می نماید.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی
  • میزان سرمایه گذاری مستمر در توسعه نیروی انسانی
  • میزان همکاری مستمر با مؤسسات علمی، دانشگاه ها و مراکز علمی به منظور پیشبرد علم و دانش در راستای رشد اقتصادی
  • میزان حمایت از کسب و کارهای کوچک، نوپا و نوآور و راه اندازی SBU ها به منظور افزایش انعطاف پذیری در تطابق با تغییرات محیط کسب و کار
  • میزان سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور و بهره برداری از نیروی انسانی بومی
01-ebrahimi-mova
02-behrangi-1esh
02-bonyadi-1esh
03-PRFARD-ESHt
03-paloch-esh
03-porzani-esh-mov
04-tabatabayi-mohsen-esh
06-javadipor-esh
08-HASANI-MEHRBAN-esh
08-hadadi-2esh
11-zolrahmi-esh
12-rashidi-2
15-Salehi-roshd
15-sadatfar-esh
16-shabafroz-roshd-egh
16-shebani-3
16-shojayi-esh
17-SALEHNIYA-ESH
17-sabaghpor-1esh
19-taha-3
26-golmohamadi-esh
28-mahabadi-esh
28-mirbagheri
28-moaven-esh
29-mohamad-gholi-niya-mova
29-niknam-1esh
vaezii

کمیته انتخاب و معرفی كسب و كارهای پیشرو در پیاده سازی تولید سبز

اهمیتِ محیطِ زیست و سرمایه گذاری در تکنولوژی ­های سبز و سازگار با محیط زیست و خصوصاً مدیریت و بهینه سازی منابع آبی کشور، بر کسی پوشیده نیست. از این روی استراتژی تولید سبز در این رویداد مورد توجه ویژه قرار گرفته است و کمیتۀ انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده­سازی استراتژی تولید سبز اقدام به ارزیابی شرکت ها در این حوزه و معرفی کسب و کار پیشرو می نماید.

 

 • مهم ترین شاخص های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز
  • میزان سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف منابع آبی
  • میزان سرمایه گذاری در انرژی های نو و غیرفسیلی
  • میزان توسعه و پیشبرد تکنولوژی مسالمت آمیز با طبیعت
  • میزان استفاده از فناوری اطلاعات به منظور کاهش مصرف کاغذ (سیستم اطلاعات سبز)
  • میزان سرمایه گذاری در توسعه ارائه خدمات غیرحضوری به ذینفعان
01-alizade-ali
01-ebrahimi-sabz
03-paloch-sabz
06-jazayeri-sabz
08-HASANI-MEHRBAN-sabz
08-hadadi-1sabs
10-dehghani-sabz
11-zolrahmi-sabz
15-satip-niya
16-shojayi-sabz
17-SALEHNIYA-SABZ
19-taheri-sabz
21-abasi-sabz
25-karimi
28-mahabadi-
29-mohamad-gholi-niya-sabz
29-niknam-1sabz
fatehi-sabz
moharami-sabz

کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، خلق تیم، ورود به بازار

استارت آپ ها، معمولاً حول ایده­ های نوآورانه و خلاقانه بنا می شوند. فرد یا افراد خوشفکر، با ایده های نو، که در جستجوی روش­ هایی برای کسب درآمد از آن ایده هستند، پایه و محور استارت آپ ها می باشند.

نوآوری در استارت آپ ها، به شکل نوآوری در بازار یا نوآوری در محصولات و خدمات خود را نشان می دهد. از سوی دیگر، تیم سازی و ساخت تیمی منسجم که در مسیر پیاده­سازی استراتژی های این کسب و کار نوپا ایفای نقش می کنند، از مهم ترین عوامل توفیق کسب و کارهای استارت آپی است. با پایان یافتن مرحلۀ توسعۀ ایده و تیم سازی و همزمان با آماده شدن محصول/خدمت، نوبت به ورود به بازار و تجاری سازی می­رسد که این مرحلۀ مخاطره ­آمیز دروازۀ حضور استارت آپ در بدنۀ اقتصاد ملی است.

کمیتۀ انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو، بر همین اساس در سه مرحلۀ اشاره شده، اقدام به معرفی استارت آپ های پیشرو خواهد نمود.

 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار
اعضای کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده:
03-PRFARD-EDEe
06-javadipor-ede
06-jazayeri-ede
08-HASANI-MEHRBAN-EDE
08-heydari-tose-ide
10-dehghani-ede
13-zargar-1
16-shojayi--ede
17-SALEHNIYA-EDE
17-sabaghpor-1ede
19-taha
19-taheri-ede
26-golmohamadi-ede
28-moaven-ede
اعضای کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم:
02-behrangi-1team
02-bonyadi-1team-kh
03-PRFARD-TEeeM
06-javadipor-team
08-HASANI-MEHRBAN-team
08-heydari-team
15-sadatfar-team
16-shojayi--taem
17-sabaghpor-1team
19-tahaa-2
26-golmohamadi-taem
اعضای کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار:
02-behrangi-1bazar
02-bonyadi-1bazar
06-javadipor-bazar
08-HASANI-MEHRBAN-bazar-v
08-heydari-bazar
15-Salehi-bazar
16-shebani-2
16-shojayi--bazar

کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک

000maleki
001ghonche
03-paydar
08-heydari-ghol
09khadivzad
15-soleymani
25-koshki-bahrami
26GOLSHANI
SAEDI

کمیته انتخاب پژوهشگر برتر مدیریت استراتژیک سال کشور

12-rashidi
23-faezi-razi

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

 • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

 • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

 • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است