۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 5 مهرماه 1398
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 10 مهرماه 1398
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 مهرماه 1398
اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 5 آبان ماه 1398
زمان برگزاری کنفرانس: 28 آبان ماه 1398

زمان برگزاری کارگاه های آموزشی: متعاقبا اعلام خواهد شد

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است