۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

برنامه های کنفرانس

 • ارائه مقالات تخصصی
 • ارائه سخنرانی های کلیدی داخلی و خارجی
 • برگزاری کارگاه های تخصصی ویژه
 • انتخاب و معرفی کتاب سال مدیریت استراتژیک کشور
 • انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک کشور
 • انتخاب پژوهشگر برتر مدیریت استراتژیک سال کشور
 • انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی سال کشور
 • انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی
 • انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی
 • انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم
 • انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار
 • اعطای نشان ملی مدیریت استراتژیک به مدیران کسب و کارها مطابق طبقه بندی ارائه شده
 • برگزاری نمایشگاه محدود جانبی
 • تجلیل از حامیان کنفرانس

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

 • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

 • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

 • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است