۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دانشگاه علامه طباطبائی، میزبان محل برگزاری کارگاه های تخصصی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان میزبان برگزاری کارگاه های تخصصی کنفرانس معرفی شد.
 
آدرس دقیق محل برگزاری:  خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر، دانشگاه علامه طباطبائی

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است