۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور شد

golshani.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس علی گلشنی، عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور، معرفی شد.
  • Hits: 35

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است