۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

رئیس اداره پایش،بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو کمیته های تخصصی کنفرانس معرفی شد

poran.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، امیررضا پوردان، بازرس سلامت اداری وزیر و رئیس اداره پایش،بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری وزارت صمت، به عنوان عضو کمیته های تخصصی انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی های اقتصاد مقاومتی، استغال مولد و رشد اقتصادی و تولید سبز معرفی شد.

  • Hits: 252

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است