۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر هادی طاهر پور کلانتری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

taherpor.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی طاهر پور کلانتری، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی حکیم طوس، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 294

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است