۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر عبدالرضا بیگی نیا، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

beygi-niya.jpg
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عبدالرضا بیگی نیا، هیأت علمی دانشگاه شاهد، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 207

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است