۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر حمیدرضا غفارزاده، عضو کمیته علمی شد

دکتر حمیدرضا غفارزاده، عضو کمیته علمی شد
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا غفارزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد
  • Hits: 53

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است