دکتر شاهین سلطانپور، عضو کمیته علمی شد

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر شاهین سلطانپور، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما تهران، به عنوان عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.