۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

کارگاه تخصصی استراتژی نمایی 360 درجه به عنوان یکی از کارگاه های سیزدهمین کنفرانس برگزار می شود

maleki-mojtaba.jpg
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی استراتژی نمایی 360 درجه توسط دکتر مجتبی مالکی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه آزاد اسلامی، در سیزدهمین کنفرانس برگزار می گردد.
 
سرفصل های این کارگاه تخصصی به شرح زیر است:
1) کارکرد اصلی استراتژی، خلق مزیت رقابتی
2) استراتژی آینده ای از علم و هنر
3) سلسله مراتب استراتژی در سازمان
4) اکوسیستم محیط کسب و کار
5) ارکان استراتژی، چشم انداز، مأموریت و ارزش های کلیدی
6) قواعد محیط رقابتی، نظریه زنجبره استراتژیک دارایی ها
7) استراتژی های معمول در عمل
  • Hits: 57

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است