۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

teymori.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، جناب آقای محمد جواد تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه پژوهش های برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 136

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است