۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

نشست اعضای کمیته انتخاب مدیریت استراتژیک سال 98 کشور برگزار شد

photo_--_--.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دومین نشست کمیته انتخاب و معرفی کتاب سال مدیریت استراتژیک  امروز جمعه 24 آبان ماه 98 با جمع بندی و انتخاب نهایی کتاب سال در دو حوزه، برگزار شد.
  • Hits: 258

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است