۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سخنران مراسم افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس شد

jahromi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در افتتاحیه سیزدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.
  • Hits: 165

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است