بانک سینا به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

sina_bank.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، بانک سینا  به جمع حامیان الماس سیزدهمین کنفرانس پیوست.