۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 12

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است