شرکت جی پورنر پارس، به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

je-porner.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت جی پورنر به جمع حامیان بلورین سیزدهمین کنفرانس پیوست.