۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

razavi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی، به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 24

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است