گروه دانش بنیان ویوان به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

vivan.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گروه دانش بینان ویوان به جمع حامیان نقره ای سیزدهمین کنفرانس پیوست.