۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس شد

alavi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سید آرش علوی، عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 118

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است