۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

tabatabayi_moh.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محسن طباطبایی، نماینده انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی  کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی شد.

  • Hits: 83

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است