کلینیک تخصصی مدرن به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

postmo.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کلینیک تخصصی مدرن، به عنوان حامی پلاتین سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.