۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور به عنوان حامی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد

BARBOD.jpg
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور به عنوان حامی طلایی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.
  • Hits: 149

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است