۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن ایمنی زیستی ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

vaezi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر شاهین واعظی، نماینده انجمن ایمنی زیستی ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی کسب کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی شد.
  • Hits: 99

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است