۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن ایمنی زیستی ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

alizade-alireza.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس علیرضا علیزاده، نماینده انجمن ایمنی زیستی ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی کسب کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز  شد.
  • Hits: 89

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است