۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

پروفسور حسین راغفر، با عنوان «استراتژی های توسعه اقتصادی صندوق های بازنشستگی ایران» در سیزدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

raghfar.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به عنوان استراتژی های توسعه اقتصادی صندوق های بازنشستگی ایران در سیزدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.
 
وی به عنوان پژوهشگر فقر شناخته می‌شود و در حوزه رفاه اجتماعی تالیفاتی دارد. در میان اقتصاددانان کشور ایران، حسین راغفر بیشترین پژوهش و تحقیقات را در زمینه شناخت ریشه های فقر و توزیع عادلانه درآمد و نیز در حوزه رفاه عمومی و اقتصاد رفاه داشته است.
وی دانش‌آموخته دانشگاه اسکس در نزدیکی شهر کولچستر، انگلستان است.
  • Hits: 60

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است