۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

fatehi-marj.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر  احمد فاتحی مرج، نماینده انجمن علمی سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب ومعرفی کسب کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و تولید سبز شد.
  • Hits: 51

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است