۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

نشریه تحول اداری به جمع حامیان علمی سیزدهمین کنفرانس پیوست

edari.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، با توافق صورت گرفته فیمابین انجمن مدیریت راهبردی و نشریه  تحول اداری، مقالات برگزیده سیزدهمین کنفرانس با اولویت و پس از داوری مجدد در این نشریه منتشر خواهند شد.
  • Hits: 152

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است