کتاب طرح ریزی کسب و کارها، با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر شد

tar-riz-kasb.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کتاب طرح ریزی کسب و کارها، نوشته پروفسور محمدرضا حمیدی زاده و با حمایت علمی و معنوی انجمن مدیریت راهبردی ایران منتشر شده است.
اعضای انجمن می توانند این کتاب را با 20 درصد تخفیف تهیه نمایند.