شرکت میوکات به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس پیوست

miyokat.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت میوکات به جمع حامیان طلایی سیزدهمین کنفرانس پیوست.