تمدید زمان دریافت مقالات سیزدهمین کنفرانس

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس، با توجه به درخواست های مکرر صورت گرفته، با امکان دریافت اصل مقاله تا پایان روز 30 مهرماه 98 برای علاقمندان موافقت گردید.
از این رو علاقمندان می توانند مقالات خود را برای سیزدهمین کنفرانس تا تاریخ 30 مهرماه صرفاً از طریق وب سایت رسمی ارسال فرمایند.