۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

تمدید زمان دریافت مقالات سیزدهمین کنفرانس

 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس، با توجه به درخواست های مکرر صورت گرفته، با امکان دریافت اصل مقاله تا پایان روز 30 مهرماه 98 برای علاقمندان موافقت گردید.
از این رو علاقمندان می توانند مقالات خود را برای سیزدهمین کنفرانس تا تاریخ 30 مهرماه صرفاً از طریق وب سایت رسمی ارسال فرمایند.
  • Hits: 204

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است