۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور معرفی شد

saemiyan.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آذر صائمیان، مدرس دانشگاه و قائم مقام دبیرکل انجمن مدیریت ایران، به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور منصوب شد.
  • Hits: 87

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است