۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

behrevri-bargh.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مهندسی بهره وری صنعت برق ایران، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

  • Hits: 261

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است