۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

afroz.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس، دکتر نیما شب افروز، عضو حرفه ای انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.
  • Hits: 374

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است