عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

sartipniya.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس، دکتر نسرین سرتیپ نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، معرفی شد.