عضو انجمن علمی تعاون ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

gholiniya.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جواد محمد قلی نیا، نماینده انجمن علمی تعاون ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی  کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی شد.