۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، عضو کمیته های تخصصی کنفرانس شد

javadipor.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر  محمد جوادی پور، رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به عنوان عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، خلق تیم ،ورود به بازار و عضو اصلی کمیته انتخاب و معرفی کسب کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی شد.
  • Hits: 110

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است