۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

پوشش زنده و مستقیم سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، توسط سازمان صدا و سیما

sima.jpg

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، با اعلام رسمی شبکه تلویزیونی ایران کالا، اختتامیه و بخش هایی از سیزدهمین کنفرانس به طور زنده و مستقیم و بخش هایی نیز پس از برگزاری از این شبکه پخش خواهد شد.

  • Hits: 100

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است