۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

کارگاه تخصصی بازاریابی نسل 4، در سیزدهمین کنفرانس برگزار می شود

mirjavadi.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی بازاریابی نسل 4 با تدریس دکتر سید محمد میرجوادی در سیزدهمین کنفرانس با سرفصل های زیر برگزار می شود:
 
سرفصل های کارگاه:
روندهای اصلی شکل دهنده بازاریابی
جابه جایی قدرت به مشتریان متصل
تناقضهای بازاریابی مشتریان متصل
خرده فرهنگهای دیجیتالی تأثیرگذار
چارچوبهای جدید برای بازاریابی در اقتصاد دیجیتال
مسیر جدید مشتری
شاخصهای بهره وری بازاریابی
نمونه های اصلی صنعت بازاریابی انسانمحور برای جاذبه برند و بهترین شیوه ها
بازاریابی محتوا
بازاریابی همه کاناله
بازاریابی درگیر کننده
  • Hits: 113

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است