۸۶۰۱۷۰۵۲ - ۸۶۰۱۷۰۵۵ - ۸۶۰۱۷۰۵۸

دکتر بهمن حاجی پور در سیزدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

hajipour-bahman.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهمن حاجی پور، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان کاربرد "استنتاج بهترین تبیین" و حدس در ساخت نظریه های مدیریت استراتژیک در سیزدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.
  • Hits: 73

عضویت در خبــرنامه

سـازمـان کنفـرانس

  • کمیته علمی کنفرانس                           سخنرانان بین المللی

  • شورای سیاست گذاری                           ثبت نام در کنفرانس

  • کمیته های تخصصی                             کارگاه های آموزشی

تمـاس بـا مــا

تمامی حقوق متعلق به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک است