معاونت دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی، عضو کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک سال 98 کشور شد

KOSHKI-JAHROMI.jpg
 
 
به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، معاونت دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، به عنوان عضو اصلی کمیته نشان ملی مدیریت استراتژیک سال 1398 کشور معرفی شد.